Logo

Dodávka, montáž a servis elektronických poměrových měřidel


Montujeme výhradně elektronické indikátory topných nákladů české firmy APATOR METRA s.r.o. pod typovým označením E-ITN 10.4, E-ITN 30 a E-ITN 30 s integrovaným radiovým vysílačem.
Přístroje jsou určeny k poměrovému rozdělení celkových nákladů za topení pro jednotlivé odběratele podle jejich skutečné spotřeby (www.metra-su.cz).

E-ITN 30
elektronický indikátor topných nákladů s integrovaným radiovým vysílačem

  • při odečtech naměřených hodnot není vyžadována přítomnost majitele bytu a zároveň nedochází ke vstupu cizích osob do bytu
  • odečet naměřených dat je prováděn přímo pracovníkem rozúčtovací firmy s pomocí mobilní přijímací jednotky přede dveřmi bytu

E-ITN 20.xx
elektronický indikátor topných nákladů je vyřazen z nabídky. Namísto něj je nabízen indikátor topných nákladů E-ITN 30 ve verzi bez rádiového vysílače.

E-ITN 10.4
indikátor topných nákladů s jedním nebo dvěma snímači teploty,
s měsíčními odečty

  • nejlacinější verze elektronického indikátoru
  • při odečtu je nutný vstup pracovníka rozúčtovací firmy do bytu

e_itn30eitn10_mensi

Servis indikátorů topných nákladů zahrnuje:


  • dodávku indikátoru a jeho montáž
  • pořízení prvotní dokumentace otopného tělesa a vytápěné místnosti
  • dopravu a dvě opakované návštěvy po písemné výzvě u nájemníka, který nebyl zastižen v prvním kole montáže

Provádění odečtů a zpracování vyúčtování


Servis zahrnuje odečet a dvě opakované návštěvy po písemné výzvě nájemníka, který nebyl zastižen v prvním kole odečtů. Znovu se provádí pasportizace otopného tělesa a vytápěné místnosti. Tyto údaje se porovnávají s údaji pořízenými při montáži, aby se předešlo případné chybě při pořizování dat.

Vyúčtování tepla předáváme majiteli (správci) objektu ve formě podrobného rozpisu pro jednotlivé uživatele bytů, případně nebytových prostorů, který obsahuje všechny údaje dané obecně platnými předpisy. Majiteli (správci) rovněž předáme celkový přehled za objekt ve formě, kterou si sám určí.

Všechna data můžeme předat i v elektronické podobě.

Doplňkové služby


Pokud dojde k výměně otopného tělesa, na kterém je instalované poměrové měření, provedeme do 10 dnů opětovnou montáž a podchytíme veškeré změny mající vliv na rozúčtování tepla.

Systém centrálních odečtů CRS 40


Díky instalaci systému centrálních odečtů můžete mít informace o spotřebě tepla a vody každý den v roce. K uloženým informacím lze přistupovat z běžného webového prohlížeče, případně si nechat zasílat každodenně výsledky odečtů a případná hlášení o chybách.