Logo

Servis bytových vodoměrů


Naše činnost se orientuje na vše, co souvisí s provozem bytových vodoměrů. Záleží výhradně na přání zákazníka, jaké služby a v jakém rozsahu si nechá od nás zajišťovat. Jsme schopni převzít vodoměry i do komplexní péče, kdy zajišťujeme jejich odečty, vyúčtování, cejchování a opravy.

Zajišťujeme montáž, dodávku a servis klasických bytových vodoměrů i vodoměrů s radiovým odečtem.

Vodomery_obr.2vodomery_obr.1radiovy_vodomer

Komplexní servis bytových vodoměrů zahrnuje:


  • Jedenkrát ročně odečet vodoměru, kontrolu funkčnosti, neporušenosti plomb atd.
  • Na konci zúčtovacího období provedeme rozúčtování nákladů na jednotlivé uživatele bytů v souladu s obecně platnými předpisy.
  • U studené vody navrhneme pravidla pro rozúčtování.
  • Povedeme předepsanou evidenci vodoměrů, včetně hlídání cejchovacích lhůt.
  • Přecejchování bytového vodoměru provedeme výměnným způsobem (TUV i SV), tzn. že stávající vodoměr je vyměněn za přecejchovaný stejných nebo obdobných technických a kvalitativních parametrů.
  • Obě šroubení vodoměru jsou zaplombována plombou s naší značkou a evidenčním číslem.
  • O výměně vodoměru je pořízena podrobná evidence.
  • Vztahuje se na vodoměry pro TUV i SV.

Vodoměry s radiovým odečtem


Jedná se o novou generaci bytových vodoměrů, kdy odečty se provádí mimo byt (provozovnu). Radiový modul je vybaven elektronickou a mechanickou plombou. Vysílaná data jsou proti zneužití chráněná kódováním. Montáž vodoměru je možné provádět v libovolné pracovní poloze. (www.metra-su.cz).

Bytový vodoměr sestává z mechanického vodoměru GSD8-RF a rádiového modulu E-RM 30. Modul E-RM 30 zajišťuje snímání dat z vodoměru, jejich zpracování, uložení do paměti a rádiové vysílání.

Rádiově vysílaná data je možné dálkově odečítat bez vstupu do domu. Ve spojení s elektronickými indikátory topných nákladů E-ITN 30 tak díky možnosti vzdáleného rádiového odečtu chrání vaše soukromí a šetří váš čas.

Doplňkové služby


Při výměně vodoměru na TUV můžeme osadit zpětné klapky přímo do šroubení vodoměru. Tyto klapky nevyžadují žádné dodatečné úpravy rozvodů a splňují metrologické podmínky.