Header image

Hluk topné soustavy

Naše společnost vyvinula vlastní speciální zařízení, které umožní lokalizaci zdroje hluku určit s přesností menší než půl metru.

 

Pokud bydlíte v panelovém nebo bytovém domě, setkala se většina z vás s nějakým typem hlukových projevů topné soustavy. V zásadě se jedná o tři základní typy.

V prvním případě jde o hluk připomínající tekoucí vodu, případně s bubláním. V tomto případě jde o zavzdušnění a pomoc je většinou jednoduchá. Odvzdušní radiátor v nejvyšším patře, případně pokud to je technicky možné, tak přímo ten u kterého se hluk projevuje.

Ve druhém případě se jedné o šum až pískot. Ten způsobuje vysoký diferenční tlak (laicky řečeno voda v topení běhá moc rychle). Tady už je pomoc složitější a vyžaduje odborné posouzení přímo na místě, protože je třeba určit technicky i ekonomicky optimální řešení. Zde jsme Vám plně k dispozici a s těmito problémy máme mnohaleté zkušenosti.

Posledním, nejhůře řešitelným problémem, je tzv. bouchání, praskání nebo klepání. Tento jev je způsoben tepelnou roztažností potrubí. To znamená, že se ocelové potrubí roztahuje a smršťuje podle aktuální teploty topné vody. Pokud je potrubí pevně zazděno, např. v prostupech mezi stropy nebo zdmi ve sklepích, dochází k velkému pnutí, které se projevuje boucháním nebo praskáním. Pro odstranění těchto problémů je nutné především lokalizovat místo, kde k hluku dochází.

Naše společnost vyvinula vlastní speciální zařízení, které pomocí čidel, počítače a výkonné zvukové karty umožní lokalizaci zdroje hluku určit s přesností menší než půl metru. Po určení zdroje hluku jsme schopni problém už snadno technicky vyřešit a zajistit Vám klid a pohodu bez nežádoucích hluků.

   

Více informací