Servis bytových vodoměrů

Naše činnost se orientuje na vše, co souvisí s provozem bytových vodoměrů. Jsme schopni převzít vodoměry i do komplexní péče, kdy zajišťujeme jejich odečty, vyúčtování, cejchování a opravy.

Naše činnost se orientuje na vše, co souvisí s provozem bytových vodoměrů. Záleží výhradně na přání zákazníka, jaké služby a v jakém rozsahu si nechá od nás zajišťovat. Jsme schopni převzít vodoměry i do komplexní péče, kdy zajišťujeme jejich odečty, vyúčtování, cejchování a opravy.

Zajišťujeme montáž, dodávku a servis klasických bytových vodoměrů i vodoměrů s radiovým odečtem.

Komplexní servis bytových vodoměrů zahrnuje:

  • Jedenkrát ročně odečet vodoměru, kontrolu funkčnosti, neporušenosti plomb atd.
  • Na konci zúčtovacího období provedeme rozúčtování nákladů na jednotlivé uživatele bytů v souladu s obecně platnými předpisy.
  • U studené vody navrhneme pravidla pro rozúčtování.
  • Povedeme předepsanou evidenci vodoměrů, včetně hlídání cejchovacích lhůt.
  • Přecejchování bytového vodoměru provedeme výměnným způsobem (TUV i SV), tzn. že stávající vodoměr je vyměněn za přecejchovaný stejných nebo obdobných technických a kvalitativních parametrů.
  • Obě šroubení vodoměru jsou zaplombována plombou s naší značkou a evidenčním číslem.
  • O výměně vodoměru je pořízena podrobná evidence.
  • Vztahuje se na vodoměry pro TUV i SV.

Vodoměry s radiovým odečtem

Radiový modul je vybaven elektronickou a mechanickou plombou. Montáž vodoměru je možné provádět ve vertikální i horizontální poloze.

Bytový vodoměr sestává z mechanického vodoměru a rádiového modulu. Moduly zajišťují snímání dat z vodoměru, jejich zpracování, uložení do paměti a rádiové vysílání.

Rádiově vysílaná data je možné dálkově odečítat bez vstupu do domu. Ve spojení s elektronickými indikátory topných nákladů, tak díky možnosti vzdáleného rádiového odečtu chrání vaše soukromí a šetří váš čas.

Montujeme výhradně vodoměry s rádiovým modulem od firmy APATOR METRA s.r.o. a od firmy Hannso výhradní zastoupení výrobce měřidel značky Maddalena pro Českou republiku.

Doplňkové služby

Při výměně vodoměru na TUV můžeme osadit zpětné klapky přímo do šroubení vodoměru. Tyto klapky nevyžadují žádné dodatečné úpravy rozvodů a splňují metrologické podmínky.