Reference

V posledních patnácti letech jsme realizovali zakázky rekonstrukcí rozvodů vody, odpadů a plynu o celkovém objemu 102 311 694 Kč. Dle přání zákazníků jsme prováděli také stavební úpravy a rekonstrukce objektů.

Od roku 2002 do roku 2020 jsme provedli termoregulaci o celkovém finančním objemu 98 268 300,-Kč vč. DPH. Součástí zakázek našich nejvýznamnějších zákazníků byla také stoupačková a patní regulace včetně dalších nezbytných úprav. Dále realizace předávacích stanic, plynových kotelen, rozvodů topení a výměna otopných těles.

Výměny oken a zateplování objektů jsme v posledních letech realizovali v objemu více než 159 milionů Kč. Součástí zakázek jsou kompletní služby včetně odvozu a ekologické likvidace oken starých.

Řadu rekonstrukcí rozvodů vody, odpadů, plynu, montáží termoregulačních ventilů, výměny oken, zateplování objektů a dalších prací provádíme rovněž pro menší bytová družstva a drobné zákazníky, v poslední době především pro nově vznikající vlastníky bytových jednotek.

Významné zakázky