Dodávka, montáž a servis elektronických poměrových měřidel

Montujeme výhradně elektronické indikátory topných nákladů firmem APATOR METRA s.r.o. pod typovým označením E-ITN 10.4, E-ITN 30 a E-ITN 30 s integrovaným radiovým vysílačem a od firmy Hannso typ Gradus.

Přístroje jsou určeny k poměrovému rozdělení celkových nákladů za topení pro jednotlivé odběratele podle jejich skutečné spotřeby (www.metra-su.cz).

E-ITN 30, Gradus

elektronický indikátor topných nákladů s integrovaným radiovým vysílačem

  • při odečtech naměřených hodnot není vyžadována přítomnost majitele bytu a zároveň nedochází ke vstupu cizích osob do bytu
  • odečet naměřených dat je prováděn přímo pracovníkem rozúčtovací firmy s pomocí mobilní přijímací jednotky přede dveřmi bytu

 

Servis indikátorů topných nákladů zahrnuje:

  • dodávku indikátoru a jeho montáž
  • pořízení prvotní dokumentace otopného tělesa a vytápěné místnosti
  • dopravu a dvě opakované návštěvy po písemné výzvě u nájemníka, který nebyl zastižen v prvním kole montáže

Provádění odečtů a zpracování vyúčtování

Servis zahrnuje odečet a dvě opakované návštěvy po písemné výzvě nájemníka, který nebyl zastižen v prvním kole odečtů. Znovu se provádí pasportizace otopného tělesa a vytápěné místnosti. Tyto údaje se porovnávají s údaji pořízenými při montáži, aby se předešlo případné chybě při pořizování dat.

Vyúčtování tepla předáváme majiteli (správci) objektu ve formě podrobného rozpisu pro jednotlivé uživatele bytů, případně nebytových prostorů, který obsahuje všechny údaje dané obecně platnými předpisy. Majiteli (správci) rovněž předáme celkový přehled za objekt ve formě, kterou si sám určí.

Všechna data můžeme předat i v elektronické podobě.

Doplňkové služby

Pokud dojde k výměně otopného tělesa, na kterém je instalované poměrové měření, provedeme do 10 dnů opětovnou montáž a podchytíme veškeré změny mající vliv na rozúčtování tepla.

Systém centrálních odečtů

Díky instalaci systému centrálních odečtů můžete mít informace o spotřebě tepla a vody každý den v roce. K uloženým informacím lze přistupovat z běžného webového prohlížeče, případně si nechat zasílat každodenně výsledky odečtů a případná hlášení o chybách.