Rekonstrukce rozvodů vody a odpadů

Provádíme komplexní rekonstrukce stávajících odpadů a rozvodů studené i teplé vody včetně rozvodů v bytech a to především v panelových domech. Na základě požadavků zákazníka je možno provádět veškeré práce od vstupu do objektu až po připojení nejrůznějších zařízení v domácnosti (WC, bidetů, pákových baterií i termostatických baterií, automatických praček, myček atd.)

Rekonstrukce rozvodů TUV a SV zahrnuje:

 • Demontáž původního potrubí z pozinkovaných trubek a napojení nových rozvodů z materiálu PPR za hlavními uzávěry na vstupu do domu.
 • Na vstupech studené i teplé vody do objektu instalaci filtrů na hrubé mechanické nečistoty typu Ball.
 • Osazení nových kulových uzávěrů na jednotlivé stoupačky přístupných z chodby v suterénu.
 • Na odbočkách k jednotlivým bytům nové kulové ventily včetně přeplombování vodoměrů.
 • Zaizolování nových rozvodů izolací Mirelon tl. 9 mm.
 • V prostoru sklepa bude nový ležatý rozvod uložen do koryt z pozinkovaných plechů přichycených držáky do stropu.
 • Obnovu pospojení porušeného demontáží kovových trubek tak, aby odpovídalo ČSN včetně revize.
 • Instalaci zpětné klapky do šroubení vodoměrů na TUV.
 • Zazdění a vyštukování veškerých průrazů.
 • Provedení úklidu nahrubo každý den s tím, že demontovaný materiál je uskladňován na dohodnutém místě. Po skončení akce je demontovaný materiál odvezen a provede se celkový úklid.
 • Ukončení výměny napojením rozvodů na jednotlivá odběrná místa v bytech (vodovodní baterie rohového ventilu WC).
 • Výpočet dimenzí potrubí na základě skutečných hydraulických poměrů a zhotovení schématického výkresu nových rozvodů.

Rekonstrukce odpadů zahrnuje:

 • Odstranění stávajících odpadových trubek a jejich nahrazení plastovými trubkami HT systém PPs.
 • Napojení svislého odpadového potrubí přechodkou litina-plast v suterénu do ležaté kanalizace.
 • Napojení odvětrání na stávající odvětrací trubky v nejvyšším patře.
 • Připojení WC a stávající odpadové trubky od sifonů ve všech bytech.
 • Odvoz odpadu a úklid.

Záruční a pozáruční servis

Případné havarijní opravy budou odstraněny do 24 hodin, ostatní závady do tří dnů.

Poradenství

V případě problémů s kvalitní dodávkou vody (jako jsou výkyvy v teplotě, nečistoty atd.) Vám naši pracovníci rádi poskytnou pomoc a tyto problémy pomohou odstranit.